Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Henri Wihonen Oy

 

Yhteystiedot:

Aurinkokatu 45D A1
80140 Joensuu

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Henri Wihonen Oy
Aurinkokatu 45D A1
80140 Joensuu
henri.wihonen@wihonenyhtiot.fi

 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Henri Wihonen Oy
Aurinkokatu 45D A1
80140 Joensuu
henri.wihonen@wihonenyhtiot.fi

 

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat lomakkeen kautta yhteystietonsa lähettäneet yrityksen asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Rekisteriin on lisäksi tallennettu yrityksen kanssa kauppaa tehneet henkilöt, yritykset ja yhteisöt sekä asunnon vuokranneet tai tarjouspyynnön jättäneet asiakkaat. Rekisterissä ovat myös yrityksen järjestämiin markkinointikampanjoihin, tilaisuuksiin, kilpailuihin tai muuten yrityksen kanssa asioineet asiakkaat

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena ovat yhteydenottolomakkeen kautta tallennetut yhteystiedot. Henkilöt antavat suostumuksensa lähettäessään yhteydenottopyynnön. 

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • viestien varmistus
  • asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu
  • asiakasviestintä, yhteydenottopyyntöjen käsittely
  • suoramarkkinointi ja suoramainonta
  • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
  • palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen
  • mielipide- ja markkinatutkimukset

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
nimi
sähköposti
puhelinnumero

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta tai potentiaaliselta asiakkaalta itseltään tämän täyttäessä yhteystietonsa yhteydenottolomakkeelle. Asiakastiedot saadaan myös kauppakirjoista, vuokrasopimuksista tai tarjouspyynnöistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Wihonen Yhtiöt ulkopuolelle.

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin pitkään kuin asiakas pyytää poistoa rekisteristä.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.